29 august 2009

Som en Tyv om Natten

Danmark nu forbløder dit Hjerte under dit fede Flæsk,
mens dit Blod sender giftige Strømme af sted.
Vi har længe hørt din onde nationalistiske Tale,
nu ser vi dit hæslige Ansigt.

Som en Tyv om Natten, har du krænket
Menneskerettighederne, Folkeretten, skilt Forældre
fra deres Børn.
Det var ikke Kirken der blev misbrugt til at beskytte de irakiske Krigs-Flygtninge,
det var vores eget Hjerte der ikke blev brugt!

Skam dig, Danmark - selv Krigsbarn, selv Undertrykt, selv Offer,
selv Koncentrations-Lejr-Fange - intet har du lært!
Nu er du Bøddel, nu er du Henretter og Mord-Domstol i et -
nu viser du dit sande umenneskeligheds Fjæs, dit stinkende Hjerte,
din hæslige Sjæl.

Som en Tyv om Natten gik Politiet ind, Kerubernes Sværd, Kirkens Præster
og folkets Hjerter, magtede ikke at beskytte jeres Paradis, jeres Liv i Kirken.
Med Knipler og Vold slog denne Politi-Enhed sig igennem den svage Mur af
Bedsteforældre for Asyl - for de troede ikke, hverken på Gud eller Kærlighed.

Nu er din eneste Opdrager den Smerte du selv har forvoldt -
Som du gør imod andre vil du selv blive tilmålt.
Nu viser Totalitarismen sig - langsomt spreder den sin Gift, Statsmagten
har talt med sin dyriske Stemme, en brutal Magt er ikke en retskaffen Magt!

Oh Danmark, i denne dyriske og umenneskelige Sump gror Stikkeren,
Medløberen, Samtykkeren, Angiveren, Efterretningsofficeren, Løgnen og det onde,
hvor din Ven er din Konkurrent og din Nabo din Fjende! Med en ulovlig Krig på Samvittigheden
er Danmark fortsat i Krig, Danskernes Hjerter bløder, som Soldaternes uskyldige Ofre bløder!

Det er Gestapo-Nat i nat, det er Politi-Stat Danmarks Terror-nat,
på Listesko sniger de sig ind, med Projektørlys og Råb vækker de dig i din Søvn,
overdænger dig med Slag hvis du er forvirret og gør Modstand, skaber Panik og Frygt
blandt uskyldige Mennesker, ignorerer Børnenes Gråd, og fører dig bort skjult i Natten!

Men Dagens lys vil vise os det hæslige Ansigt afsløret - Giften i Blodet vil fortælle os,
at vores Menneskelighed har lidt nederlag - Danmark. Vi kunne ikke beskytte en Håndfuld
Mennesker, men vi kunne godt smadre deres Land! Hvordan skal vi se os selv i Spejlet?
Først Irak, Så Christiania, så Ungdomshuset og nu Kirkerne!

Skam Dig Danmark! Krigsførende Magt og ødelægger! Først invaderer I et Land på
ulovligt Grundlag, slår Civile ihjel, bomber dets Infrastruktur - dernæst myrder I dem
som det lykkedes at flygte, knuser deres Håb om Fred og Sikkerhed - men det er jeres
eget Håb I knuser, det er jeres eget Hjertes Fred i ødelægger, Danmark har du intet lært?

Snart kommer de efter dig om Natten mens du sover, hvem skal da forsvare dig?
Du vækkes brutalt med Spotlight, høje Råb, Stokkeslag og bidske Hunde,
til deportation i Håndjern som en Forbryder, en Flygtning mellem Bødler og Lande
der ikke vil have dig, som ikke kender dig mere.

Danmark: Hører du Englens Stemme over dig: 'Stik dit Sværd i Skeden, thi hver den
som ombringer ved Sværd, skal dø ved Sværd!' - Som du sår Vold skal du høste Vold -
Som du reder vil du ligge! Så vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig.
Kun i samme grad du beskytter dine Medmennesker, din evige Næste, vil du selv
blive beskyttet når din Time kommer!

Som en Tyv om Natten skal det overrumple dig!

Henrik S. Holck

27 august 2009

Når jeg bli'r gammel...

Når jeg bli'r gammel - ja, så vil jeg være som Carla ! Min elskelige gamle nabo, som følger med i verden omkring. Som bli'r opildnet af burkadiskussioner, fremmedhad, intolerance og meget andet. Som siger til mig, at afkommet bare skal skrue noget mere op for musikken, fordi her nogle gange er så stille (det vil jeg så selv ta' til mig som husets musikfreak). Som siger, at hun ikke orker at høre alle de dårlige nyheder ude fra verden, så i stedet for at tænde for morgennyhederne - så vågner hun ved at sætte Nephew på og rocke dagen i gang.

Det' sguda en sej dame !

26 august 2009

Generation Next


Jeg kan godt forudse, at afkommet skal have justeret lidt på sine forventninger til arbejdslivet.

Da vi passerede Baresso forleden, så hun et skilt, hvor der søgtes medarbejder til 30 timer ugentligt. Hun var ved at falde bagover. 30 timer - hvor vildt.

Da jeg påpegede, at det med en 5 dags arbejdsuge blot var 6 timer om dagen, udbrød hun med vantro i stemmen: "Det er jo...like...en fjerdedel af ens dag !!!"

Åh baby - vent og se...

19 august 2009

Isn't that ironic...

Hvor ironisk er det lige, at den dag, ens afkom skal møde kl. 10 - netop den dag vælger hun som årets unikke dag, hvor hun af sig selv står op kl. 6.30 !

18 august 2009

muhahahahaha

Hvem ka' ?

Burka !

(overskrift tyvstjålet fra Informations bagside)

16 august 2009

And it makes me wonder...

Jeg sidder med hende dér på caféen. Og jeg ved, at hendes tid er kommet. Hun står på tærsklen til det, der engang var mit rum. Og det er for underlig en følelse. Jeg kender det rum, men det er ikke mit længere. Nu skal hun skabe sit. Og hvor blev mit af ?

14 august 2009

Ich bin - du bist ?


Pia Kjærsgaard siger, at det er direkte uanstændigt at kritisere politiet efter aktionen ved Brorson Kirken.

Ich bin ein uanstændig !

13 august 2009

Kære Svend

Kære Svend

Jeg tænker på, om det er godt eller skidt, at du ikke nåede at opleve et Danmark, hvor man sender kampklædt politi ind i kirkens hellige rum. Men egentlig savner jeg at høre din indignation, som jeg ved ville ha' kommet til udtryk med ord, der havde været kraftfulde.

Jeg ved, at du ville ha' kæmpet for at rette fokus på irakernes situation. Heldigvis er der stadig mennesker i Danmark, der forsøger det samme som du. Ikke alle bifalder at sætte humanisme over styr. Ikke alle har lyst til at hoppe med på den politiske galej med stramninger og paragraffer før medmenneskelighed.

Jeg tror, at du sender kraft og gode tanker derfra, hvor du er nu. Og jeg ved, at det vil blive godt modtaget blandt mange her, hvor vi er.

Kh. Maria

08 august 2009

Svends testamente

Således talte Svend Auken d. 18. juni 2009 på Rådhuspladsen om de afviste irakere:

Dette er ikke om love og paragraffer.

Dette er ikke om nævn fyldt med embedsmænd.

Dette er ikke om tvangstraktater mellem regeringer.

Dette er ikke om rivalisering mellem partier.

Dette er ikke om, at nogle er gode eller onde.

Dette er om mennesker, medmennesker.

Dette er om at sætte mennesket først og vise barmhjertighed.

For 21 år siden holdt vi landskongres i mit parti under kampråbet 'En fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu'. Det er stadig sandt. Og venskab er en rigdom, vi kan øse af i det uendelige. De fremmede har skabt kultursammenstød i vort land. Men Danmark er også blevet et rigere, et mere spændende land med de farver og livskvaliteter, som indvandrere fra andre kulturer og trosfællesskaber har skabt med deres store indsats i vores samfund.

Nogle fremmede er kommet hertil, fordi de er flygtet fra militære konflikter, forfølgelse og tortur. De er ikke kommet som nysgerrige rejsende, men tvunget af bitter nød. Danmark er som resten af det internationale retssamfund forpligtet til at give dem asyl. Men - siger vi: Forfølgelsen skal være individuel og betyde en umiddelbar fare for flygtningen. Derfor skal mennesker, der tilhører forfulgte grupper, ikke nyde denne beskyttelse. Det blev tydeligt demonstreret i 1930'erne, da myndighederne sendte tyske jødiske familier på flugt tilbage til tilintetgørelse. Også hos os. Det er et mørkt kapitel i vores historie.

Heldigvis stod der ikke en 'Svensk Forening' på de skånske strande i 1943, da modige fiskere sejlede deres jødiske landsmænd til sikkerhed i Sverige. Vort nordiske broderfolk viste medmenneskelighed.

Retten til at sende flygtninge hjem er grundlæggende - når vel at mærke hjemlandet igen er blevet trygt, og menneskelige hensyn ikke tilsiger, at flygtningefamilierne skal have lov at blive og leve et liv blandt os.

Irak er ikke et trygt land at sende flygtninge tilbage til. En aftale med myndighederne med løfte om danske bistandsmidler gør ikke de konflikthærgede dele af Irak trygge. Tre-fire millioner irakere er enten flygtet til barske flygtningelejre i Jordan eller Syrien, eller de er 'internt fordrevne' i deres eget land. Sikkerhedssituationen er bedre end i rædselsåret 2007, men volden - især mod civile - er igen i faretruende vækst.

Når de udenlandske tropper trækker sig ud, er faren for to borgerkrige overhængende: en krig i nord mellem kurderne og deres naboer om Kirkuk og Mosul og deres rige olieforekomster og en anden borgerkrig i det centrale Irak (inklusive Bagdad) mellem sunnier og shiaer, og endelig kan ingen udelukke en ny væbnet konfrontation mellem forskellige shia-grupper i Basra og det sydlige Irak.

Det er intet under, at FN's Højkommissariat indtrængende advarer mod den planlagte tvangshjemsendelse. At vifte denne alvorlige advarsel væk som pjat er dybt belastende.

Jeg talte om Sverige. Her har 50.000 irakere fundet sig et nyt hjem fjernt fra den irakiske gru. En enestående indsats af svenskerne. Her sender man også irakiske flygtninge hjem - men først efter en grundig humanitær screening. Jeg har ladet mig fortælle, at op til 4000 asylsøgere trods afslag på asyl har fået bevilget humanitært ophold. Hvorfor kan man på svensk sige 'humanitært' uden at skammes - mens det i Danmark er blevet nærmest et fyord?

Vi kender ansigterne på og skæbnerne bag disse irakiske medmennesker, som nu trods alle advarsler og menneskelige hensyn skal sendes hjem. Mange af dem ville opfylde alle kriterier for ministeriel barmhjertighed - hvis man blot ville undersøge deres forhold bedre.

I årevis har de boet under elendige forhold i danske samlingslejre. Jeg bruger med vilje ikke det tyske navn for den slags institutioner. Trods forslag om at give dem et liv uden for lejrene med mulighed for arbejde og normalt samliv med andre er der ingen fremskridt. Den ene magtperson indfører madpakker i stedet for beskedne underholdsbidrag. Den anden vil sætte familier, der har boet i Danmark i årevis, på porten.

Dette er ikke det Danmark, jeg er vokset op i og holder af. Giv os vores åbne, venlige og omsorgsfulde Danmark tilbage.

Må jeg rette en stærk appel til minister og myndigheder. Lyt til FN. Send ingen hjem i den aktuelle situation Gå sagerne igennem igen. Brug lovens ret til at give 'humanitært ophold'. Der kræves ingen særlov for at gøre det rigtige. Gældende ret er på det punkt rummelig nok. Gør det. Vis, at vi kan vise storsind, miskundhed og barmhjertighed uden hensyn til Galluptal og partitaktiske overvejelser.

Dette er ikke om love og paragraffer.

Dette er ikke om nævn fyldt med embedsmænd

Dette er ikke om tvangstraktater mellem regeringer.

Dette er ikke om rivaliseringer mellem partier.

Dette er ikke om, at nogle er gode, og andre er onde.

Dette er om mennesker, medmennesker.

Dette er om at sætte mennesket først og vise barmhjertighed.

03 august 2009

Gaven over alle gaver !

Læste at én af Prins Henriks (altså ham den lille) dåbsgaver var et salt- og pebersæt i sølv.

Osse lige hvad enhver rask dreng står og mangler...